ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

,

 Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a www.kopogtass.hu, a www.kopogtass.com, a  www.humanharmony.hu,   a www.nestresszelj.hu,  a www.stresszoldoakademia.hu, és a www.stresszoldoakademia.com  domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére (ékezetes és ékezet nélküli formában), valamint az aldomainek aloldalaira [a továbbiakban összefoglaló néven Honlap], és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, valamint az említett oldalakon, aloldalakon megvásárolható információs anyagokra (DVD, CD, e-book, könyv, stb.), [a továbbiakban összefoglaló néven Információ]

Az ÁSZF 2015. szeptember 1-től visszavonásig érvényes.

A Honlap üzemeltetője a Human Harmony Bt., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60., képviseli: Sághy András, a cég adószáma: 21124114-1-41, cégjegyzékszáma: 01-06-745978 [a továbbiakban Üzemeltető].

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a Jogi Nyilatkozat és az Általános Szerződési Feltételek előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

Kapcsolat: info@humanharmony.hu

 

A Honlapon szereplő Információ

A Honlapon és a kapcsolódó e-maileken, blogon, valamint az onnan letölthető, illetve megvásárolható információs anyagokon (DVD, CD, e-book, könyv) stb., azaz az Információban szereplő technikák és módszerek kizárólag információs célúak és semmilyen módon nem tekinthetők egészségügyi vagy orvosi tanácsadásnak.

Ezek a technikák jelenleg kísérleti stádiumban vannak. Annak ellenére, hogy az ismertetett technikákat és módszereket nagyon sok ember alkalmazta már sikeresen és mellékhatások nélkül, nincs tudományosan bizonyítva, hogy mindenkire azonos módon hatnak. Ezért a Honlap készítői és az Üzemeltető, valamint a Human Harmony Bt. tulajdonosai és alkalmazottai, valamint az EFT módszer kidolgozói nem felelősek semmilyen, a bemutatott módszer alkalmazása során vagy a későbbiekben esetleg bekövetkező lelki vagy fizikai problémáért. Az itt szerepeltetett Információ felhasználásáért kizárólag a módszert alkalmazók a felelősek.

Semmilyen formában nem tanácsoljuk, vagy sugalmazzuk az orvos által előírt gyógyszerek szedésének, illetve bármilyen előírt terápia folytatásának a szüneteltetését vagy abbahagyását, amelyekben az olvasó vagy a felhasználó esetleg részt vesz. Az Információ semmilyen szakszerű orvosi vagy természetgyógyász kezelést nem helyettesít.

Az Információ, a Human Harmony EFT tanfolyamai és az EFT Akadémia Gary Craig eredeti EFT módszerén alapulnak, de az eredeti módszert jelentősen kibővítettük az EFT továbbfejlesztéseivel, az EFT Mesterek és a magyarországi gyógyítók EFT tapasztalataival. Ezért az Információ esetenként eltérhet az eredeti módszertől, egyedinek számít és a Human Harmony Bt. kizárólagos tulajdonát képezi, másolása és továbbadása kizárólag a tulajdonos írásbeli engedélyével lehetséges, kivéve rövid idézetek közlését a szerző és a honlapcím feltüntetésével és működő link biztosításával.

Az Információ teljes szöveges, képi és grafikus tartalma együtt és részleteiben is szerzői jogi védelem alatt áll (az 1999. évi LXXVI. tv. alapján). Az Információhoz kapcsolódó valamennyi jog a Human Harmony Bt. által fenntartott.

Az Információban található tartalom előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát a Human Harmony Bt. fenntartja. A Human Harmony Bt. nem garantálja, bár törekszik rá, hogy az Információban naprakész információk szerepeljenek.

Az Információ nem módosítható, nem dolgozható át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolható össze.

Az Információ kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos.

Az átadott Információ nem jogosít fel semmiféle egészségügyi tevékenység végzésére.

Az átadott Információ nem jogosít fel a megismert módszer(ek) oktatására.

A jelen Általános Szerződési Feltételek-ben írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.

 

Feliratkozási feltételek

A Honlap látogatója tudomásul veszi, valamint a Honlap és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a látogató a Human Harmony Bt. (mint Üzemeltető) ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a társaság által forgalmazott termékeknek, vagy nyújtott szolgáltatásoknak nem vásárlója.

A Honlapon kezdeményezett feliratkozás a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a feliratkozással a felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím létező e-mail cím és hozzájárul ahhoz, hogy részére a Honlap témájában információt küldjünk.

A feliratkozás önkéntes.

A feliratkozással a felhasználó kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy a Honlap Üzemeltetője elektronikus vagy postai levelet, rövid szöveges üzenetet (SMS) küldjön, amelyek bizonyos esetekben a  Human Harmony Bt-nek, a Human Harmony Alapítványnak és alkalmanként üzleti partnereiknek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak.

A nem létező e-mail címmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mail címmel, és a nem teljes, valótlan adatokkal feliratkozást kezdeményező felhasználókat figyelmeztetés nélkül törölhetjük az adatbázisból.

Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét a Honlapon található űrlapok bármelyikén megadja. A Honlapon kezdeményezett feliratkozás a Általános Szerződési Feltételek automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.

A Honlap Üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Feliratkozó kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein.

Bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy termékrendelés egyben a Honlap központi hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja. Természetesen minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését

Nem szerepel leiratkozási link a termékrendelési és a közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló rendszerüzenetekben (tudniillik ezek egyszeri üzenetek).

 

Adatkezelés

Az Üzemeltető tájékoztatja ügyfeleit, hogy a Honlap több pontján történik információgyűjtés. Néhány szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. regisztráció szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával járhat. Az Üzemeltető ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, termék leszállításához, illetve saját és együttműködő partnerei marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, MMS, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton használja fel.

A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át, a feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik általunk küldött elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre való kattintással.

Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az info@humanharmony.hu  elektronikus címen keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

A hírlevél küldéseket lehetővé tévő hírlevél szoftver neve: MailMaster és a Sales Autopilot Kft. által bérelt szerveren üzemel. Az Üzemeltető számlái a szamlazzkonnyen.hu elektronikus számlázó programmal vagy kézzel készülnek.

Az adatkezelés részletes szabályait az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. A Jogi Nyilatkozat, az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató együttesen képezik az Üzemeltető és az ügyfelek közötti jogviszony leírását.

 

Vásárlás, megrendelés

A Honlap bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével és a “Megrendelés”, vagy “Megrendelés véglegesítése” vagy hasonló tartalmú gombra kattintással a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A Honlapon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollévők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

Utánvétes fizetési mód esetén a megrendelés véglegesítése után az Üzemeltető 3 munkanapon belül postázza a Megrendelőnek a terméket, amit a Megrendelő köteles átvenni és kifizetni a posta képviselőjének, vagy futárnak. Amennyiben a Megrendelő bármely okból nem veszi át és/vagy nem fizeti ki a megrendelt termék díját, a visszaküldési-, és adminisztrációs költségekre 4.000 Ft + ÁFA-t számolunk fel, melyet a Megrendelő köteles kifizetni. Ennek érdekében az Üzemeltető 8 napos határidővel átutalásos számlát állít ki és küld el ajánlva a Megrendelőnek. (Amennyiben a 3 munkanapon belüli postára adási határidő bármilyen okból nem teljesíthető, Üzemeltető a tudomására jutott akadályról haladéktalanul értesíteni köteles a Megrendelőt.)

A Megrendelő a megrendelési űrlap oldalán lévő összes információt és feltételt a megrendelési űrlapon található “Megrendelés”, vagy “Megrendelés véglegesítése” vagy bármely hasonló tartalmú gombra kattintva önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.

 

Az elállás joga

A Megrendelő jogosult a vásárlástól 14 napon belül elállni a bontatlan és használatba nem vett termék, csomag visszaküldésével. Az elállás szándékának közlésétől számított 14 napon belül a Megrendelő visszakapja a termék árának teljes összegét.

Az elállás szándékát az info@humanharmony.hu email címen, vagy a mellékelt Elállási Nyilatkozat kitöltésével és postai úton Üzemeltető címére (1132 Budapest Visegrádi u. 60.) ajánlott levélben történő megküldésével lehet jelezni, a vásárolt termék egyidejű visszaküldésével együtt.

Amennyiben a postaköltség külön szolgáltatásként került kiszámlázásra, úgy annak visszatérítésére a Megrendelő nem jogosult.

A csomag visszaküldésének díja a Megrendelőt terheli.

A Megrendelő elveszti az elállás jogát, amennyiben kibontja a csomagot és használatba veszi a terméket. (Lásd: 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5§ d, bekezdés)

Visszaküldeni csak átvett, a postásnak (futárnak) kifizetett terméket lehet. Nem minősül a megrendeléstől való jogos elállásnak a csomag átvételének elmulasztása vagy szándékos megtagadása.

Ugyancsak nem értelmezhető az elállás joga online, elektronikus formában kézbesített termékek esetén (pl. videók, e-bookok, stb.), lévén itt nem bizonyítható a bontatlanság és nem kivitelezhető a visszaküldés. Elektronikus úton küldött, digitális termékek esetében tehát az Üzemeltető nem köteles a termék árát visszafizetni a Megrendelőnek, amennyiben a Megrendelő utólagosan kíván elállni a vásárlástól.

 

Garanciák és akciók

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson.

A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék esetleges jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár.

A Megrendelő a vásárlás pillanatában érvényes aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott terméket, szolgáltatást.

A termékekre – egyes esetektől eltekintve – nem vonatkozik garancia. A 14 napos elállási határidő után terméket nem vásárolunk vissza, befizetett összeget nem térítünk vissza. A 14 napon belül bejelentett minőségi kifogás esetén – amennyiben a rendeltetésszerű használat bizonyítható –  a terméket – a rendelkezésre álló készlet erejéig – kicseréljük.

Amely termékre – ettől eltérően – garancia vonatkozik, az adott garancia feltételei a rendelési űrlapot tartalmazó Honlapon vannak részletezve.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek bónuszként (térítés nélkül) adjon terméket, vagy szolgáltatást. Az ügyfelek, megrendelők nem élhetnek panasszal, jogorvoslattal, vagy pénz-visszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan terméket, szolgáltatást kapnak bónuszként, melyet előzőleg már megvásároltak.

A bónuszok nem válthatók át pénzre.

A bónuszok elnyerésének feltételeit minden esetben a megrendelési űrlapok tartalmazzák.

 

Budapest, 2015. szeptember 1.

 

 

 

 

 

 

Elállási nyilatkozat minta

 

 

(Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!)

 

Címzett:

 

 

 

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

A termék megnevezése:

 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

 

A fogyasztó(k) neve:

 

 

A fogyasztó(k) címe:

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………..

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

Kelt: