Tam Llewellyn-Edwards Phd és Mary Llewellyn-Edwards BA

 

Az EFT hatásai a labdarúgók teljesítményére – 1. rész

 

Ez a cikk a 2012. évi ACEP konferencián elhangzott előadás rövidített változata. Bemutatja, hogy egyetlen rövid EFT kezelés miként befolyásolta két angol női futball csapat teljesítményét. Ez egy véletlen kontrollált vizsgálat volt, kiegészítve egy nem kontrollált ellenőrzéssel.  Az eredmények szignifikáns javulást mutatnak a szabadrúgásból elért gólok esetében. Az eredmények megerősítik az EFT-vel kapcsolatban végzett korábbi vizsgálatok eredményeit.

 

Bevezetés

 

Sok vizsgálatot ismerünk az EFT (az Érzelmi Felszabadítás Technikája) és más Energia Pszichológiai módszerek terápiás pszichológiai hatásaival kapcsolatban, például depresszió, szorongás, fóbiák és poszt-traumás stressz szindróma esetén. És bár jelentős sikereket értek el ezen technikák alkalmazásával élsportolóknál is, kevés a statisztikailag értékelhető vizsgálat.

Sok sportoló jelentős teljesítmény-javulásról számolt be az EFT alkalmazását követően.

Egy statisztikailag is értékelhető vizsgálatot, amely kosárlabda játékosok egy csoportjának teljesítményét mérte, Dawson Church végzett el. A mi jelenlegi kutatásunk arra irányult, hogy független és más sportágban (női futball) végzett vizsgálattal igazoljuk a korábbi eredményeket.

Az EFT, amelyet Gary Craig fejlesztett ki, rövidített változata azon eljárásoknak, amelyeket egy korábbi Energia Pszichológiai módszer, a TFT (Thought Field Therapy, Gondolat-Mező Terápia) használ, amelyet Callahan dolgozott ki. Az EFT standardizált eljárása az akupunktúrás meridiánok végpontjain végzett kopogtatáson alapul, miközben a problémára koncentrálunk. Az eljárás részletes magyarázata az EFT Kézikönyvben található, amely az Internetről letölthető.

A jelenlegi vizsgálat során egy női futballistákból álló csoport góllövési teljesítményét vizsgáltuk szabadrúgás esetén egy 10 perces csoportos EFT kezelés előtt és után. Az EFT kezelés célja a stressz csökkentése volt azokkal az érzelmi blokkokkal kapcsolatban, amelyek a feladat megfelelő elvégzését akadályozták.

Egy kontroll csoportot is vizsgáltunk, akik hagyományos edzői tanácsokat kaptak.

A vizsgálati módszer

A résztvevők

A résztvevők a ‘Keepmoat Stadium Ladies’ futballistái voltak, akiknek a szerzők egyébként a pszichológiai trénerei. Így a kísérlet résztvevői ismerték az EFT-t, volt némi tapasztalatuk az alkalmazásában és ismerték az előnyeit.

Az eljárás

A kísérletet egy szokásos edzés keretében folytattuk le, abban a stadionban, ahol a csapat edzeni szokott. A résztvevőket megfelelően tájékoztattuk a vizsgálatról és a beleegyezésüket kértük. A résztvevők a csapat vezetőinek engedélyével vettek részt a kísérletben. A csapat vezetői két trénert is biztosítottak, akik a kontroll csoporttal dolgoztak.

Összesen 26 játékos vett részt a kísérletben. 15-en a 16 év feletti korosztályból (közülük 8-an képezték a kontroll csoportot). 11-en szerepeltek a 16 éven aluliak közül, valamennyien 14-15 évesek. A két korcsoportot külön vizsgáltuk, de az eredményeket egyénenként is, és összesítve is kimutattuk. A kontroll csoportot csak az idősebb korosztályból válogattuk, mert megítélésünk szerint ők fogékonyabbak a sztenderd edzési eljárásokra, míg a 16 év alatti lányok valószínűleg kevesebb előnyt nyertek volna egy ilyen rövid edzői útmutatásból. Így a vizsgálat két részből állt – egy véletlenszerű kontrollált vizsgálatból a 16 éven felüliek és a 16 éven aluliak körében.

Minden résztvevő elvégezte a szokásos bemelegítést és utána elmagyaráztuk a kísérlet lebonyolítását.

A kísérlet során minden résztvevő két, 5 lövésből álló szabadrúgás sorozatot hajtott végre 13,5 méter távolságból. A kapu szabványos méretű (5 m széles és 2,2 m magas) volt. Nem alkalmaztunk kapust (hogy a nem kontrollálható változók számát csökkentsük), de  csak a kapu két szélső harmadába érkező lövések számítottak gólnak. Azokat a lövéseket, amelyek a kapu középső harmadába érkeztek, úgy tekintettük, mintha a kapus kivédte volna.

 

Az első 10 lövés után a játékosok egy rövid edzői tanácsadást kaptak és ezt követte további 10 szabadrúgás. A kísérlet célja annak megállapítása volt, hogy szignifikáns javulás történik-e a csapat teljesítményében (nem az egyéni teljesítményekben).

A 15 játékost, akik 16 éven felüliek voltak, véletlenszerűen egy aktív és egy kontroll csoportba osztottuk. Az aktív és a kontroll csoport a pálya eltérő végén gyakorolt, de szándékosan engedtük, hogy nézzék egymás kísérleteit. A 16 éven aluliak egy másik időpontban, de azonos körülmények között végezték a kísérletet, azzal a különbséggel, hogy itt nem volt kontroll csoport.

Minden játékos 5  kapura-lövés után rövid pihenőt kapott, ezután végzett még 5 lövést. Az edzők szerint 20 lövés még nem fárasztó, ezt a számot megfeleztük, hogy a lehetséges elfáradást, mint nem kontrollálható tényezőt kizárjuk.

Az eredményeket a cikk szerzői, illetve a kontroll csoport edzői pontosan rögzítették.

 

A  kezelés

Az első 10 kapura-lövés után “tanácsadást” kaptak az eredmény javítása érdekében.

Az aktív csoportokat a jelen cikk szerzői “edzették”, amely egy csoportos EFT “Előnyök Kölcsönzése” eljárást jelentett. Ennek során csoportos kopogtatás történt, miközben minden játékos arra koncentrált, hogy mi akadályozhatta őt a jobb teljesítmény elérésében, és meghallgathatta a többiek indokait is.

A kontroll csoport eközben a saját trénereikkel egy csoportos foglalkozáson vett részt. Ennek során a trénerek elemezték az egyes játékosok teljesítményét és tanácsokat adtak, hogy milyen rúgó-technikával javíthatók az eredmények. Semmilyen gyakorlási lehetőség nem volt lehetséges ez alatt a rövid edzői tanácsadás alatt.

A kezelés utáni kísérlet

A kezelés, illetve az edzői tanácsadás után a csoportok ismét két sorozat, egyenként 5 lövésből álló szabadrúgást végeztek, a korábbiakkal azonos körülmények között.

Az eredményeket ismét feljegyeztük.

A kezelés előtti és utáni eredményeket minden csoportban összehasonlítottuk és statisztikailag elemeztük, hogy megállapítsuk, hogy a különbség az aktív és a kontroll csoportok között statisztikailag szignifikáns-e.

 

Eredmények

Az eredmények összehasonlító táblázatai >>> ITT TALÁLHATÓAK!

 

A táblázatok magyarázatát és a kísérlet szöveges értékelését a cikk második részében olvashatja majd.