Tam Llewellyn-Edwards Phd és Mary Llewellyn-Edwards BA

 

Az EFT hatásai a labdarúgók teljesítményére – 2. rész

 

A cikket ismertető blog első részében részletesen leírtuk a két női labdarúgó csapattal végzett kísérlet lényegét (itt olvashatod el), és táblázatos, illetve grafikus formában bemutattuk az eredményeket (itt tekintheted meg). Ebben a részben az eredményeket értékeljük.

 

Eredmények

 

A szabadrúgás eredményeket abból a szempontból értékeltük, hogy van-e statisztikailag szignifikáns különbség az EFT kezelés előtti és utáni eredmények (aktív csoportok), illetve a hagyományos edzői tanácsadás előtti és utáni eredmények (kontroll csoport) között. Egy ilyen kis mintán nem volt lehetséges a normál eloszlás vizsgálata.

Alap hipotézisünk az volt, hogy az EFT kezelés nem javítja szignifikánsan a játékosok teljesítményét a kontroll csoport teljesítményéhez képest. Mivel a kísérlet számszerű eredményeket hozott, lehetséges volt az eredmények statisztikai vizsgálata. (A blog olvasóit szeretném megkímélni a statisztikai számítások részleteitől, ezért ezen a helyen csak a szöveges értékelést ismertetem.)

Az eredmények azt mutatták, hogy a javulás statisztikailag szignifikáns volt az EFT kezelés esetében, míg nem szignifikáns az edzői tanácsadás esetében.

A részletes statisztikai számítások azt mutatták, hogy a kontroll csoport esetében az alap hipotézis (azaz, hogy az edzői beavatkozásnak nincs szignifikáns hatása) igaznak bizonyult, míg a 16 éven felüli, a 16 éven aluli és az összesített csoportban az alap hipotézis nem igaz (azaz az EFT kezelés statisztikailag szignifikáns javulást hozott a teljesítményben.).

Elemzés

 

A kísérletnek nem az volt a célja, és nem is volt elvárható, hogy az EFT kezeléssel javítsuk a játékosok technikai képességeit, hanem az, hogy csökkentsük az attól való szorongást, hogy megfigyelők előtt kell bemutatni a szabadrúgási képességüket. A szorongás hatása lehet az oka annak a váratlan eredménynek, hogy a kontroll csoport eredménye romlott a hagyományos edzői beavatkozás hatására. Az edzői értékelés az egyes játékosok teljesítményét illetően valószínűleg növelte a szorongást, és ez vezethetett a gyengébb eredményhez. Ez a teljesítményromlás Dawson Church korábbi kísérletében is megfigyelhető volt.

A legtöbb korábbi kísérlet az EFT hatékonyságának mérésére a pszichológiai distresszt vizsgálta, de néhány vizsgálat kiterjedt a sport teljesítmény javítására is. Számos publikáció jelent meg sportolók egyéni teljesítményének javulásáról.

A jelen vizsgálat szempontjából a legfontosabb előzmény Dawson Church már említett vizsgálata. Abban a vizsgálatban kosárlabda játékosok egy csoportjának teljesítmény javulását vizsgálták egy rövid EFT kezelés után. Dawson Church vizsgálata 20,8%-os javulást mutatott EFT kezelés után, míg a kontroll csoport teljesítménye 16,6%-kal romlott (hagyományos edzői tanácsadás után). A saját jelenlegi kísérletünk tökéletesen alátámasztja a korábbi vizsgálatok eredményeit. Az aktív csoportok góllövési eredménye 40, illetve 45%-kal javult, míg a kontroll csoport eredménye 4%-kal romlott.

A saját kísérletünk korlátja a minta kis mérete (összesen 18 fő). Ezt a hiányosságot statisztikai módszerekkel igyekeztünk kiküszöbölni (hogy az egyéni eltéréseket kompenzáljuk). Ennek ellenére szükségesnek tartjuk a kísérlet megismétlését nagyobb mintán, hogy kiderüljön, hogy az eredmények tipikusak-e.

Nem-sportolókon végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy az EFT csökkenti a stresszt, és az eredmények az utókövetés során is tartósnak bizonyulnak. Az EFT-vel klinikai körülmények között végzett vizsgálatok nagymértékű és nagy hatékonyságú beavatkozásnak találták az EFT-t a pszichológiai problémák széles körére. A vizsgálatok kimutatták, hogy a stressz markerek, például a kortizol nevű stressz hormon javulást mutat az EFT kezelés hatására.

A jelen vizsgálatunk eredményei konzisztensek a korábbi vizsgálati eredményekkel, és azt mutatják, hogy az érzelmileg színezett emlékek kezelése az EFT-vel fiziológiai javulást eredményez.

Következtetések

 

Klinikai jelentések, és sportolók edzőinek beszámolói azt mutatják, hogy az EFT-t már alkalmazzák a profi és amatőr golfozók, baseball játékosok, amerikai futballisták és labdarúgók edzésében. A jelenlegi tanulmányunk, összhangban Dawson Church korábbi vizsgálataival, azt mutatja, hogy egy nagyon rövid, nagyon alapszintű EFT kezelés is növeli az élsportolók teljesítményét. Az EFT stressz-csökkentő hatásának alkalmazása a sportban további kiterjedt vizsgálatokat igényel. Célszerű lenne megvizsgálni azt, hogy az EFT hosszútávú alkalmazása tovább javítja-e az eredményeket.

Mostani kísérletünk alátámasztja Dawson Church eredményeit és új alkalmazási lehetőségeknek nyit utat az Energia Pszichológia területén.